Vad erbjuder vi?

Vad erbjuder vi?

Vi erbjuder privat Familjerådgivning, Psykoterapi, Utbildning och Handledning. Vi är Familjerådgivare, legitimerade Psykologer och Psykoterapeuter som arbetar med olika metoder såsom Psykodynamisk terapi, Familjeterapi, KBT och IPT. Läs gärna mer om metoderna på Psykologiguiden.se. Flera av oss är ackrediterade av Region Skåne för att bedriva psykoterapi via remiss från Vårdcentralen där Ni är listad. Högkostnadsskyddet gäller. När remiss skickas till oss som arbetar på Själbodgatans psykoterapimottagning ska mottagarens företagsnamn och/eller namn på behandlaren stå som mottagare. 

Metoden Sorgbearbetning erbjuds genom Spirio sorgcenter och Susanne Nilsson.

Susanne Nilsson

Metoden Enneagrammet erbjuder Familjeterapeuterna Syd och Caroline Wiens.

Caroline Wiens

Vill Ni hyra terapirum och konferensmiljö i vackra lokaler? Vänligen kontakta:

Johan Hagström

Familjerådgivning 

När familjer drabbas av sorg och konflikter är det hjälpsamt med en utomstående part som kan lotsa familjen vidare. Flera av oss på Själbodgatans psykoterapimottagning har sedan tidigare lång erfarenhet inom både kommunal och kyrklig familjerådgivningsverksamhet.

Parterapi

I parterapi blir det möjligt att förstå att det är mönstret och inte den andre partnern som behöver förändras. Gemensamt blir det möjligt att utveckla förmågan att förbli oss själva i relationen och samtidigt känna närhet, innerlighet och gemenskap. Med andra ord, utveckla ett mer fungerande samspelsmönster. Vissa av oss arbetar sedan länge med parterapi.

Handledning

Flera av oss är handledare enligt UHÄ och har handledningsavtal med SKL, Sveriges kommuner och landsting. De erbjuder handledning för personal inom socialt arbete, behandling, vård, LSS, omsorg, skola och arbetsledning.

Utbildning

Vi bedriver utbildning inom olika områden bl a  IPT, Sorgbearbetning, Själavård, Personlig Assistans, Par- och föräldrakurser med olika teman. Vi skräddarsyr utbildningar utifrån Era önskemål och behov.

Kurser

Vi erbjuder kursverksamhet inom olika kompetensområden som föräldraskap till funktionshindrade barn, föräldraskap under småbarnsåren, kvinno- och mansgrupper, kurs i metoden IPT. Flera skräddarsyr kurser utifrån Era önskemål och behov.

Mindfulness

Medveten närvaro är en metod som används för att öka medvetenheten i nuet om det inre livet genom medvetna observationer av tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser – eller genom medveten observation av situationer och skeenden i omgivningen. Vissa behandlare erbjuder mindfulness i grupp.

Sorgbearbetning

Sorg är känslor och bearbetas inte genom att intellektualisera dina känslor. Spirio arbetar utifrån metoden Programmet för sorgbearbetning™ som är ett konkret handlingsprogram för känslomässig läkning där du får tillgång till en pedagogisk metod som bygger på drygt 30 års beprövad erfarenhet. Genom denna metod har människor fått hjälp att bearbeta sin sorg och därigenom kunnat frigöra energi och försonas med sig själv och sina erfarenheter utan att fastna i de smärtsamma minnena.

 

 

 

Comments are closed