Vad erbjuder vi?

Vad erbjuder vi?

Vi erbjuder Psykoterapi, Utbildning och Handledning i Köpenhamn, Malmö, Växjö, Helsingborg och Göteborg. Vi är legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter och arbetar med metoder som ISTDP, Intensiv Short-Term Dynamic Psychotherapy, PDT, Psykodynamisk terapi, FT, Familjeterapi, ABFT, Anknytningsbaserad Familjeterapi, KBT, Kognitiv BeteendeTerapi, IBCT, Integrative Behavior Couple Therapy, IPT, Interpersonell Terapi, ACT, Acceptance and Commitment Therapy och NVC, Nonviolent Communication. Läs mer om metoderna på Psykologiguiden.se. Flera av oss är ackrediterade av Region Skåne för att bedriva psykoterapi via remiss. Din läkare avgör om Du är berättigad till behandling hos oss. Kontakta Din Vårdcentralen där Du är listad. Högkostnadsskyddet gäller. När remiss skickas till oss som arbetar på Själbodgatans psykoterapimottagning ska namn på behandlaren stå som mottagare. 

Vill Ni hyra terapirum, lounge, kontorsplats och konferensrum i våra lokaler vänligen kontakta:

Johan Hagström

Familjerådgivning & Familjeterapi

När familjer drabbas av sorg och konflikter är det hjälpsamt med en utomstående part som kan lotsa familjen vidare. Flera av oss på Själbodgatans psykoterapimottagning har sedan tidigare lång erfarenhet inom både kommunal och kyrklig familjerådgivning. I Växjö arbetar Sara Nilsson & Johan Hagström. I Göteborg arbetar Anne-Christine Nordström & Ulrika Geinäs och i Helsingborg arbetar Linda WahlbergLisbeth Lippe StuartJulia Wesley FerreiraAnette KileforsIda WelbournJohan Hagström,  Ulrika Geinäs och Virginia Jesionowska.

Parterapi

I parterapi blir det möjligt att förstå att det är mönstret och inte den andre partnern som behöver förändras. Gemensamt blir det möjligt att utveckla förmågan att förbli oss själva i relationen och samtidigt känna närhet, innerlighet och gemenskap. Med andra ord, utveckla ett mer fungerande samspelsmönster. Vissa av oss arbetar sedan länge med parterapi.

Handledning

Flera av oss är handledare enligt UHÄ och har handledningsavtal med SKL, Sveriges kommuner och landsting. De erbjuder handledning för personal inom socialt arbete, behandling, vård, LSS, omsorg, skola och arbetsledning. Handledning i metoden IPT erhålls genom Erik Fagerberg. Handledning i systemteori erhålls av Johan Hagström.

Utbildning

Vi utbildar inom olika områden som Akut krisstöd,  IPT, Sorgbearbetning, Personlig Assistans, Par- och föräldrakurser med olika teman. Vi skräddarsyr utbildningar utifrån Era önskemål och behov. Erik Fagerberg är vår utbildare i IPT.

ACT & NVC

Vi erbjuder metoderna Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och NVC | FNVC NonViolentCommunication. Vi hänvisar till Linda Wahlberg som är utbildad i metoderna.

Sorgbearbetning

Sorg är naturliga känslor. Johan Hagström arbetar utifrån metoden Programmet för sorgbearbetning™ som är ett konkret handlingsprogram för känslomässig läkning där du får tillgång till en pedagogisk metod som bygger på drygt 30 års beprövad erfarenhet. Genom denna metod har människor fått hjälp att bearbeta sin sorg och därigenom kunnat frigöra energi och försonas med sig själv och sina erfarenheter utan att fastna i de smärtsamma minnena. Läs mer på familjeterapeuterna Syd,s hemsida

 

Comments are closed