Vad erbjuder vi?

Vad erbjuder vi?

Vi erbjuder Psykoterapi, Utbildning och Handledning i Malmö. Under hösten öppnar vi filialer i Helsingborg, Göteborg och Kalmar. Vi är legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter och arbetar med metoder som PDT, Psykodynamisk terapi, Familjeterapi, KBT, IPT, ACT och NVC. Läs gärna mer om metoderna på Psykologiguiden.se. Flera av oss är ackrediterade av Region Skåne för att bedriva psykoterapi via remiss från Vårdcentralen där Ni är listad. Högkostnadsskyddet gäller. När remiss skickas till oss som arbetar på Själbodgatans psykoterapimottagning ska namn på behandlaren stå som mottagare. 

Sorgbearbetning finns hos Spirio sorgcenter och Susanne Nilsson.

Susanne Nilsson

Vill Ni hyra terapirum och konferensmiljö i vackra lokaler så kontakta:

Johan Hagström,

Familjerådgivning & Familjeterapi

När familjer drabbas av sorg och konflikter är det hjälpsamt med en utomstående part som kan lotsa familjen vidare. Flera av oss på Själbodgatans psykoterapimottagning har sedan tidigare lång erfarenhet inom både kommunal och kyrklig familjerådgivning. I Kalmar arbetar Malin Ekedahl Petersson. I Göteborg arbetar Anne-Christine Nordström och i Helsingborg arbetar Anette KileforsCaroline WiensJohan Hagström och Virginia Jesionowska.

Parterapi

I parterapi blir det möjligt att förstå att det är mönstret och inte den andre partnern som behöver förändras. Gemensamt blir det möjligt att utveckla förmågan att förbli oss själva i relationen och samtidigt känna närhet, innerlighet och gemenskap. Med andra ord, utveckla ett mer fungerande samspelsmönster. Vissa av oss arbetar sedan länge med parterapi.

Handledning

Flera av oss är handledare enligt UHÄ och har handledningsavtal med SKL, Sveriges kommuner och landsting. De erbjuder handledning för personal inom socialt arbete, behandling, vård, LSS, omsorg, skola och arbetsledning. Handledning i metoden IPT erhålls genom Erik Fagerberg. Handledning i metoden Sorgbearbetning erhålls genom Susanne Nilsson.

Utbildning

Vi bedriver utbildning inom olika områden som Akut krisstöd,  IPT, Sorgbearbetning, Själavård, Personlig Assistans, Par- och föräldrakurser med olika teman. Vi skräddarsyr utbildningar utifrån Era önskemål och behov.

ACT & NVC

Vi erbjuder metoderna Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och NVC | FNVC NonViolentCommunication. Vi hänvisar till Linda Wahlberg som är utbildad i metoderna.

Sorgbearbetning

Sorg är känslor och bearbetas inte genom att intellektualisera dina känslor. Susanne Nilsson arbetar utifrån metoden Programmet för sorgbearbetning™ som är ett konkret handlingsprogram för känslomässig läkning där du får tillgång till en pedagogisk metod som bygger på drygt 30 års beprövad erfarenhet. Genom denna metod har människor fått hjälp att bearbeta sin sorg och därigenom kunnat frigöra energi och försonas med sig själv och sina erfarenheter utan att fastna i de smärtsamma minnena. Läs mer på Spirios hemsida.

 

 

Comments are closed