Vad erbjuder vi?

Vad erbjuder vi?

Vi erbjuder Psykoterapi, Utbildning och Handledning. Våra mottagningar ligger i Malmö, Lund, Höllviken, Helsingborg, Landskrona, Kristianstad, Nässjö, Linköping, Stockholm, Danderyd, Norrtälje och Göteborg. Vi är Beteendevetare, basutbildadelegitimerade Psykologer och legitimerade Psykoterapeuter som arbetar med metoder som PDT, Psykodynamisk terapi, FT, Familjeterapi, KBT, Kognitiv BeteendeTerapi, IBCT, Integrative Behavior Couple Therapy, EFT, Emotional Focused Coupeltherapy, IPT, Interpersonell Terapi, ACT, Acceptance and Commitment Therapy, CFT, Compassion Focused Therapy, och NVC, Nonviolent Communication. Läs mer om metoderna på Psykologiguiden.se.

Vill Ni hyra terapirum, lounge, kontorsplats och konferensrum i våra lokaler vänligen kontakta:

Johan Hagström

Familjerådgivning & Familjeterapi

När familjer drabbas av sorg och konflikter är det hjälpsamt med en utomstående part som kan lotsa familjen vidare. Flera av oss på Själbodgatans psykoterapimottagning har sedan tidigare lång erfarenhet inom både kommunal och kyrklig familjerådgivning. I Stockholm & Nässjö arbetar Johan Hagström. I Kristianstad arbetar Ing Marie Andersson. I Malmö arbetar Pia Bredberg. I Landskrona arbetar Maria Arvidsson. I Helsingborg arbetar Eva Malmstein. I Göteborg arbetar Anne-Christine Nordström och i Helsingborg arbetar Eva Malmstein, Maria ArvidssonJohan Hagström. I Malmö arbetar Johan HagströmPia Bredberg,

Parterapi

I parterapi blir det möjligt att förstå att det är mönstret och inte den andre partnern som behöver förändras. Gemensamt blir det möjligt att utveckla förmågan att förbli oss själva i relationen och samtidigt känna närhet, innerlighet och gemenskap. Med andra ord, utveckla ett mer fungerande samspelsmönster.

Handledning

Johan Hagström är handledare enligt UHÄ och har handledningsavtal med KFSK, Kommunförbundet Skåne. De erbjuder handledning för personal inom socialt arbete, behandling, vård, LSS, omsorg, skola och arbetsledning. Handledning i systemteori erhålls av Johan Hagström.

Utbildning

Vi utbildar inom olika områden som Systemteori, Akut krisstöd,  IPT, Sorgbearbetning, Personlig Assistans, Par- och föräldrakurser med olika teman. Vi skräddarsyr utbildningar utifrån Era önskemål och behov.

ACT & NVC

Vi erbjuder metoderna Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och NVC | FNVC NonViolentCommunication. Vi hänvisar till Linda Wahlberg som är utbildad i metoderna.

Sorgbearbetning

Sorg är naturliga känslor. Johan Hagström arbetar utifrån metoden Programmet för sorgbearbetning™ som är ett konkret handlingsprogram för känslomässig läkning där du får tillgång till en pedagogisk metod som bygger på drygt 30 års beprövad erfarenhet. Genom denna metod har människor fått hjälp att bearbeta sin sorg och därigenom kunnat frigöra energi och försonas med sig själv och sina erfarenheter utan att fastna i de smärtsamma minnena. Läs mer på familjeterapeuterna Syd,s hemsida

[/modal]

/modal]

[/modal]

 

Comments are closed